fbpx

Investeringssubsidie Duurzame energie en energiebesparing (ISDE)

Woningeigenaren kunnen subsidie aanvragen voor woningisolatie (glas, dak, vloer, muur, gevel), duurzame energieopwekking (zonneboiler of warmtepomp) en voor aansluiting op een warmtenet.

Om in aanmerking te komen voor een isolatiesubsidie, moet je voor minimaal 2 maatregelen subsidie aanvragen. Dat mag een tweede isolatiemaatregel zijn, maar ook een warmtepomp, zonneboiler of aansluiting een op het warmtenet.

De subsidie voor een warmtepomp, zonneboiler of warmtenet-aansluiting hoef je niet in combinatie met een tweede maatregel aan te vragen.

Er zijn bepaalde technische eisen waaraan de isolatiemaatregel of de installatie moet voldoen. Deze eisen staan op zogenaamde maatregelenlijsten of apparatenlijsten.

Je moet de aanvraag binnen een jaar na het uitvoeren van de eerste maatregel doen. Je kan ook subsidie krijgen voor isolatiemaatregelen die je in 2020 hebt laten aanbrengen, maar ook dan geldt de aanvraagtermijn van een jaar na de eerste maatregel. De warmtepomp en zonneboiler tellen alleen mee als die na 30-6-2020 zijn geplaatst. Een aansluiting op een warmtenet moet op of na 1-1-2021 zijn gemaakt.

Subsidiebedragen isolatie

In onderstaande tabel zie je hoeveel subsidie je voor een isolatiemaatregel kunt ontvangen. De bedragen zijn aangeven per vierkante meter. Er gelden minimale en maximale oppervlakten waarvoor subsidie aangevraagd kan worden.

Isolatiemaatregel Subsidiebedrag per m2 Minimale oppervlakte in m2 Maximale oppervlakte in m2
Spouwmuur isoleren € 5 15 170
Dakisolatie € 20 25 200
Vloer zolder isoleren € 5 25 130
Gevelisolatie (binnen of buiten) € 25 15 170
Vloerisolatie € 7 25 130
Bodemisolatie € 4 25 130
HR++ glas € 35 10 45
Triple glas (in combinatie met isolerend kozijn) € 100 10 45

Je kan ook subsidie krijgen voor een isolerende voordeur of achterdeur of kozijnpaneel, als onderdeel van de subsidie voor isolatieglas,

Subsidiebedragen installaties

De hoogte van de subsidie voor duurzame energieopwekking verschilt per apparaat. Ook moet het apparaat voldoen aan enkele voorwaarden. Hieronder vind je een overzicht met enkele installaties. Een complete lijst van de vergoedingen per apparaat vind je op rvo.nl.

Installatie Subsidiebedrag
Warmtepomp lucht*
     <1 kW € 500
     >1 kW € 1.100 plus €100 per extra kW
Warmtepomp bodem*
     <1 kW € 500
     1-10 kW € 2.500
     >10 kW € 2.500 plus €100 per extra kW
Zonneboiler*
     <10 m2 € 0,68 per kWh
     >10 m2 € 0,30 per kWh
Individuele aansluiting warmtenet € 3.325

* Bij installatie van een A+ warmtepomp of zonneboiler wordt het subsidiebedrag met €150 verhoogd; bij A++ geldt een verhoging van €300. 

Belangrijkste voorwaarden

 • Je bent eigenaar van de woning en je woont er zelf (je hebt de woning dus niet verhuurd).
 • Als je subsidie voor isolatie aanvraagt, moet je minimaal twee isolatiemaatregelen uitvoeren, of één isolatiemaatregel combineren met de installatie van een warmtepomp/zonneboiler/aansluiting op een warmtenet. Bij aanschaf van een warmtepomp/zonneboiler/warmtenet hoef je geen tweede maatregel te nemen. Je kunt dus subsidie aanvragen voor:
  • installatie van 1 warmtepomp, zonneboiler of aansluiting op een warmtenet.
  • het uitvoeren van 1 isolatiemaatregel (of meerdere) in combinatie met 1 warmtepomp/zonneboiler/aansluiting op een warmtenet.
  • het uitvoeren van 2 isolatiemaatregelen (of meer), waarbij je kunt kiezen uit: dakisolatie, spouwmuurisolatie, gevelisolatie (binnen of buiten), vloer- of bodemisolatie, plaatsen HR++ glas of triple glas.
 • De isolatiemaatregelen voldoen aan de vereiste isolatiewaarden en aan het vereiste minimum aantal vierkante meters.
 • Je vraagt de subsidie aan nadat de maatregelen uitgevoerd zijn.
 • Je doet de aanvraag binnen een jaar na het uitvoeren van de eerste maatregel.
 • De warmtepomp of zonneboiler is na 30 juni 2020 geïnstalleerd. De aansluiting op het warmtenet moet na 1 januari 2021 zijn gerealiseerd.
 • Je mag 1x een aanvraag doen voor een type isolatiemaatregel (1x spouw, 1x glas, etc).
 • Heb jij of een vorige eigenaar al een keer een subsidie voor dit type isolatiemaatregel ontvangen (vanuit de ISDE of vanuit een andere regeling, zoals een gemeentelijke subsidie) dan kun je voor deze maatregel geen subsidie meer krijgen.
 • Je krijgt alleen subsidie voor het nemen van energiebesparende maatregelen in een bestaande woning. Je krijgt geen subsidie voor een nieuwe aanbouw of nieuwbouwwoning.
 • Je krijgt alleen subsidie voor maatregelen die je laat uitvoeren door een deskundig bedrijf en niet voor maatregelen die je zelf uitvoert.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over subsidies? Neem contact met ons op via (010) 747 01 47 of info@woonwijzerwinkel.nl.

Voor hulp bij het verduurzamen van uw woning? Kijk dan op deze pagina.

Lees meer over de ISDE subsidie