WoonWijzerWinkel verwerkt uw persoonsgegevens. We zorgen er goed voor en bewaren ze veilig. Wat we met uw persoonsgegevens doen en waarom we ze nodig hebben, vertellen we u in deze privacyverklaring. Als u na het lezen van onze privacyverklaring vragen heeft, neem dan contact met ons op.

Versie

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 1 december 2018 en heeft versienummer 1.1. We passen de privacyverklaring aan als dit nodig is en hogen dan het versienummer op.

Wie is verantwoordelijke voor uw gegevens?

Stichting WoonWijzerWinkel, gevestigd aan de Directiekade 2, 3089 JA te Rotterdam, is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking van uw persoonsgegevens.

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die naar u als individu kunnen leiden. Het gaat bijvoorbeeld om uw naam, telefoonnummer, adres of e-mailadres. Maar ook gegevens zoals uw IP-adres of uw surfgedrag op onze website.

Waarvoor gebruiken wij uw persoonsgegevens?

Indien u telefonisch contact met ons opneemt, verwerken wij uw naam, adres, telefoonnummer en/of e-mailadres indien dit nodig is om opvolging te geven aan uw vraag of verzoek.

Indien u zich inschrijft voor de WoonWijzerWinkel nieuwsbrief verwerken wij uw e-mailadres. U dient hier akkoord voor te geven.

Indien u ons een bericht stuurt via deze website, verwerken wij uw naam, adres, telefoonnummer en/of e-mailadres. U dient hier akkoord voor te geven alvorens het bericht naar ons verzonden wordt. Ditzelfde geldt voor het versturen van een (offerte)aanvraag, inschrijving voor een (inkoop)actie of het aanvragen van een adviesgesprek of scan.

Wij gebruiken uw persoonsgegevens niet voor andere doelen.

Onze dienstverlening is niet gericht op kinderen onder de 16 jaar. Indien een kind zich inschrijft op onze nieuwsbrief gaan wij ervanuit dat een van de ouders hier toestemming voor heeft gegeven.

Hoe gaan wij om met derde partijen?

Wij geven uw persoonsgegevens alleen door aan een derde partijen indien dit voor de uitvoering van een overeenkomst noodzakelijk is, zoals het u laten contacteren door een aannemer of installateur. Verder geven wij uw persoonsgegevens alleen door aan een derde partijen indien u daar toestemming voor heeft gegeven. Wij sluiten overeenkomsten met derde partijen waarin wij afspreken wat zij met de door ons gecommuniceerde persoonsgegevens mogen doen. Voorwaarde hierbij is dat deze partijen uw persoonsgegevens alleen mogen gebruiken om opvolging van uw aanvraag te geven en niet voor andere (commerciële) doeleinden.

Cookies

Wij maken gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met bepaalde pagina’s van deze website wordt meegestuurd. Uw browser (Explorer, Firefox, Chrome, Safari etc.) bewaart een dergelijk cookie op het apparaat waarmee u de website bezoekt, op.

WoonWijzerWinkel maakt gebruik van zogenaamde functionele cookies die technisch nodig zijn om de website te gebruiken. Daarnaast gebruiken wij cookies van Google Analytics. Hiermee hebben wij inzicht in hoe onze website gebruikt wordt en kunnen we onze website continue verbeteren.

Cookies kunt u weigeren. Dit kan wel de werking en het gebruiksgemak van onze website beperken.

Social media

U kunt met ons Tweeten, Facebooken, communiceren op LinkedIn en chatten. Wij vinden het leuk als u ons liket op Facebook. Wij raden u aan om het privacybeleid van de social-mediapartijen waar u een account heeft, goed door te lezen. Zo weet u hoe zij uw gegevens gebruiken en via welke instellingen u uw privacy naar wens kunt instellen.

Wat weten wij van u als u op ons wifi-netwerk zit?

Wij kunnen u op een locatie van de WoonWijzerWinkel de mogelijkheid bieden gratis gebruik te maken van een wifi-netwerk. Als u daar gebruik van maakt, verzamelen wij gegevens van het device waarmee u inlogt, zoals het MAC-adres (identificatienummer) en IP-adres. Deze gegevens worden alleen door ons gebruikt om misbruik te voorkomen: we blokkeren de toegang van het device als er illegale activiteiten plaatsvinden op ons wifi-netwerk.

Hoe voorkomen wij misbruik van uw persoonsgegevens?

Wij hebben vertrouwen in de mensheid, maar niet iedereen gedraagt zich zoals dat hoort. Daarom nemen wij alle mogelijke maatregelen om fraude, misbruik van en onbevoegde toegang tot uw persoonsgegevens en onze dienstverlening te beperken.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan nodig is om de hierboven genoemde doelen te bereiken:

• Als u zich heeft ingeschreven voor een nieuwsbrief bewaren wij persoonsgegevens totdat u zich uitschrijft. • Als u ons een bericht heeft gestuurd, verwerken wij uw persoonsgegevens maximaal twee jaar. • Als u ons een offertaanvraag of een aanvraag voor een scan heeft gedaan, verwerken wij uw persoonsgegevens maximaal vijf jaar.

Welke rechten heeft u met betrekking tot uw persoonsgegevens?

U bent de baas over uw persoonsgegevens. Daarom kunt ons een verzoek doen op basis van onderstaande rechten:

Recht op inzage
U heeft het recht om inzage te vragen in de persoonsgegevens die wij van u hebben.

Recht op wijziging
U heeft het recht om uw persoonsgegevens te laten wijzigen als deze onjuist of verouderd zijn, maar ook om ze te laten aanvullen als ze onvolledig zijn.

Recht op bezwaar
U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens als u het niet eens bent hoe wij uw persoonsgegevens verwerken.

Recht op dataportabiliteit
U heeft het recht om persoonsgegevens die u aan ons heeft gegeven terug te ontvangen in een machine-leesbaar formaat. Dit betreft uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres.

Recht op beperking
U heeft het recht om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verzoeken. Dan bewaren wij wel uw persoonsgegevens, maar gebruiken ze nergens voor.

Recht om vergeten te worden/verwijdering
U heeft het recht ons te vragen om al uw persoonsgegevens te verwijderen. Wij verwijderen in dat geval al uw persoonsgegevens behalve de persoonsgegevens die wij op basis van de wet moeten of mogen bewaren. Verzoeken voor inzage, wijziging, bezwaar etc. kunt u per e-mail indienen via [email protected]. Aanvragen verwerken wij uiterlijk binnen 30 dagen. Wij willen zeker weten dat u écht de persoon bent waarvan de gegevens zijn. Daarom vragen wij u om aanvullende informatie om uw identiteit vast te stellen.

Wat als u vragen of klachten heeft?

Voor vragen over uw persoonsgegevens en ons privacybeleid kunt u contact met ons opnemen via [email protected]. Of bel ons op 010 – 7470147 (kantoortijden).

Als u ontevreden bent over hoe wij met uw privacy omgaat, lossen wij uw klacht het liefste zelf met u op. Maar u heeft ook het recht om contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

En hoe zit dat met websites van derde partijen?

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derde partijen die via links op onze website te benaderen zijn. Wij kunnen niet garanderen dat deze organisaties op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze organisaties te lezen voordat u van deze websites gebruik maakt.