Update Subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH) voor Verenigingen (van Eigenaren)

2 februari  2021

In de laatste weken van 2020 zijn zeer veel subsidieaanvragen voor de SEEH ingediend. Er is meer subsidie aangevraagd dan waar nu budget voor is.

Met deze hoeveelheid aanvragen wordt het subsidieplafond ruimschoots overschreden. Daarom sluit op woensdag 3 februari 2021 om 9:00 uur voorlopig het eLoket voor VvE’s. Het is dan niet meer mogelijk een nieuwe aanvraag SEEH voor VvE’s in te dienen.

Wat nu?
RVO controleert de aanvragen. De aanvragen die aan de voorwaarden voldoen en waar budget voor beschikbaar is, zullen, in volgorde van binnenkomst, worden toegekend. Aanvragen die niet aan de voorwaarden voldoen, worden afgewezen. Het ministerie van BZK en RVO zullen zo snel mogelijk communiceren (via onze website) over het vervolg voor de overige in 2020 ingediende aanvragen. Hier is helaas enige tijd voor nodig.

Status aanvraag
In het eLoket is het niet mogelijk om de voortgang van uw aanvraag te volgen. Alle aanvragers krijgen daarom binnenkort een e-mail over de status en voortgang van hun aanvraag.

Zie ook de publicatie in de staatsourant: Staatscourant 2021, 4124 | Overheid.nl > Officiële bekendmakingen (officielebekendmakingen.nl)