fbpx

Nieuw Vastgoed

Duurzaam bouwen

De toenemende welvaart in de wereld zorgt voor een grotere energievraag. Fossiele brandstoffen worden schaars. Consequentie is dat de kosten voor energie in de toekomst verder zal gaan toenemen. Het energieverbruik van een woning heeft ook invloed op  klimaatverandering.

Klimaatverandering heeft gevolgen voor mens en natuur wereldwijd. Denk aan tekort aan drinkwater, slechte oogsten of meer kans op overstromingen. Dit heeft vervolgens weer invloed op wereldwijde onrust, oorlog en vluchtelingen problematiek. Eind 2015 is in Parijs een nieuw VN klimaatakkoord gesloten. De EU – waaronder ook Nederland – heeft ingestemd met de overeenkomst. Het akkoord heeft een juridisch bindend met een helder en ambitieus doel: de opwarming van de aarde beperken tot ruim onder 2 graden Celsius, met een duidelijk zicht op 1,5 graden Celsius. Het akkoord gaat per 2020 in.

Woningbouw:

Het akkoord heeft ook invloed op de woningbouw opgenomen bouwbesluit. Belangrijke energie maatregel die nu van toepassing is uitgedrukt in EPC waarde van de woning.

2011 EPC van 0.6

2015 EPC van 0.4

2020 EPC van 0.0

De energieprestatie-eis zegt alleen iets over de minimale energetische kwaliteit waaraan een woning moet voldoen en gaat niet over het overige huishoudelijk energiegebruik.

Niet alleen energie en isolatie normen hebben invloed op het milieu en duurzaamheid ook de bouwwijze, ontwerp etc levert hier een bijdrage aan. Voorbeelden die van invloed zijn: toepassing zonne energie, cradle tot cradle, passief bouwen, O op de meter, IFD bouwen, BIM, koude warmte opslag, keuze van materialen etc etc zijn enkele voorbeelden hiervan.

Omdat de ontwikkeling op dit gebied hard gaat en elke locatie om maatwerk vraagt, werkt Nieuw Vastgoed nauw samen met het innovatiecentrum Duurzaam Bouwen te Rotterdam. Dit komt onder andere tot uiting bij het bedenken van plannen in een vroegtijde stadium zoals prijsaanvragen of initiatiefplannen waar duurzaamheid een belangrijk onderwerp in is. Zodoende kunnen de laatste ontwikkelingen op dit gebied toegepast worden in nieuwbouwprojecten.

Zo worden al bij een aantal nieuwbouwprojecten standaard zonnecollectoren, warmte terugwin installaties en voorzieningen voor elektrische voertuigen toegepast. De woonwijzerwinkel geeft de consument tips bij o.a. huishoudelijk gebruik.

Onze website
Wij bieden

    Gedetailleerde omschrijving van uw woonwensen
    Vul zoveel mogelijk informatie in, zodat wij een juiste inschatting kunnen maken.

    Ik ga ermee akkoord dat mijn gegevens worden verwerkt en opgeslagen door de WoonWijzerWinkel