PPG coatings van Sigma

20141223_152819Bij Sigma is duurzaamheid een manier van werken. Bij de ontwikkeling van een product of dienst nemen we iedere stap onder de loep. En we zorgen ervoor dat de lange termijn invloed op mens en milieu zo positief mogelijk is.

Duurzame producten

Het is gezond verstand om minder grondstoffen te gebruiken in het productieproces, maar dat mag nooit ten koste gaan van de kwaliteit. Daarom evalueren we voortdurend het ontwikkelingsproces van onze coatings en maken we hoogwaardige producten die exact zijn toegesneden op hun taak. Zo krijgt iedere ondergrond de best mogelijk bescherming, verlengen we de onderhoudsintervallen en verminderen we het gebruik van vluchtige stoffen.
Met als resultaat steeds meer gebruik van duurzame grondstoffen, efficiëntere productie, minder transportkilometers en de ontwikkeling van recyclebare verpakkingen en producten. Op die manier voldoen we aan de wensen van onze klanten en aan de wereldwijde noodzaak tot verduurzaming.

Levenscyclus analyse

Bij iedere productontwikkeling maken we middels een levenscyclus analyse inzichtelijk wat de inbreng is van grondstoffen, productieproces, energieverbruik, de producteigenschappen in de gebruiksfase en in de afvalfase. Effecten die gemeten worden in een levenscyclus analyse zijn bijvoorbeeld CO2 uitstoot, vervuiling van lucht en water en uitputting van grondstoffen. Met een levenscyclus analyse (LCA) kunnen van elke stap in de keten de effecten op mens en milieu in kaart worden gebracht. Door aan deze effecten waarden te geven, kunnen producten of processen met elkaar vergeleken worden.

Hoe verhoudt dit zich tot DUBOkeur?

Het DUBOkeur® bewijst dat een product, grondstof of woning tot de meest milieuvriendelijke keuze behoort. Dit wordt aangetoond aan de hand van een milieukundige Levenscyclusanalyse (LCA) gemaakt door het Nederlands Instituut voor Bouwbiologie en Ecologie (NIBE), het kennis instituut voor milieubelasting van bouwmaterialen. Met het DUBOkeur® kunnen producten, grondstoffen en woningen op een onafhankelijke en wetenschappelijk wijze aantonen dat ze een duurzame keuze zijn.

Dubokeur is een onafhankelijk milieu label (type I/ ISO14024), dat producten beoordeelt op basis van 17 (milieu)aspecten, variërend van broeikaseffect tot hergebruik of verwerking van het afval. Uitsluitend de meest milieuvriendelijke producten binnen een bepaalde toepassing, komen in aanmerking voor het DUBOkeur® merk. Het feit dat enkele van onze meest verkochte producten het DUBOkeur merk mogen dragen toont aan dat kwaliteit en milieuvriendelijkheid wel degelijk hand in hand gaan.

Product Sustainability Indicator (PSI)

Wat is duurzaamheid voor u? Een verf met de minste impact op het milieu? Of verf die niet belastend is voor de schilder en de gebruikers van het gebouw? Of verf die lang mee gaat?
Alle drie de aspecten zijn belangrijk en moeten met elkaar in evenwicht zijn. Wij helpen u graag met het maken van de beste afweging, met behulp van de duurzaamheidsscorecard genaamd Product Sustainability Indicator.
De Product Sustainability Indicator (PSI) beoordelen producten op 3 aspecten:
1. Ecologische aspecten
2. Sociale aspecten
3. Economische aspecten
Dit worden ook wel de 3 P’s (Planet, People en Profit) genoemd.

Vergelijkbare oplossingen
Hulp nodig bij je keuze?
Vrijblijvend advies aanvragen