fbpx

WoonWijzerWinkel
Directiekade 2
3089 JA Rotterdam

(010) 747 01 47
info@woonwijzerwinkel.nl

Verdiepingsmodule Verduurzamen VvE’s

Voor uw pand/ VvE is een Maatwerkenergiescan opgemaakt en de VvE heeft het rapport ontvangen. Het rapport bevat alle mogelijke maatregelen, investeringen en besparingen. In het eerste gedeelte van deze module helpen wij u graag tijdens een gesprek met de afvaardiging van de VvE om uitleg te geven over de uitkomsten in het rapport, de gekozen maatregelen en wat dat voor uw VvE betekent. Natuurlijk komt ook aan de orde hoe de VvE de werkzaamheden kan combineren met de MJOP. Wij bespreken met u de mogelijkheden voor de VvE binnen het kader van de splitsingsakte en het daarop van toepassing zijnde splitsingsreglement. Vervolgens berekenen wij met de VvE wat de kosten van de te maken investeringen zijn op basis van het breukdeel/ appartement. Wij maken voor de VvE ook de berekening wat de maandlasten worden voor de VvE als deze voor een VvE lening kiest. De ter beschikking staande subsidies worden natuurlijk ook meegenomen in de berekeningen.

Verdiepingsmodule Verduurzamen VvE’s: € 239,--

BERICHT ONS


    Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op!