Natureplus

Natureplus label is het strengste keurmerk van de duurzame labels. Het label wordt enkel toegekend aan materialen die zeer goed scoren op het vlak van natuurlijke grond- en toeslagstoffen, emissies van schadelijke stoffen, verpakkingsmateriaal, milieugerichte levenscyclusanalyse en vermelding van ingrediënten op de verpakking.