fbpx

Ventilatie meer info

Natuurlijke ventilatie: eenvoudigste en duurste manier van ventileren

Veruit de meeste Nederlandse woningen worden natuurlijk geventileerd door middel van ventilatieroosters in kozijnen of klepraam. Houd deze roosters of klepramen altijd open wanneer u in de woning aanwezig bent, dit is nodig voor de aanvoer van verse lucht. Controleer regelmatig de werking van de roosters en houdt deze ook schoon. Mocht u last hebben van wind of lawaai van buiten zou u de roosters kunnen vervangen voor modellen die hier speciaal op zijn ontworpen. Op deze wijze ventileren kost u heel veel geld en energie omdat veel warmte via de roosters verloren gaat.

ventilatie

Vraaggestuurd ventileren: alleen als het moet

Vraaggestuurde ventilatie is een installatie die de ventilatie afstemt op de behoefte. CO2-gestuurde ventilatie combineert natuurlijke luchttoevoer via de ventilatieroosters met mechanische luchtafvoer via de afvoerventilator. De luchtkwaliteit wordt gemeten aan de hand van de ruimtetemperatuur en CO2. Op basis hiervan wordt bepaald hoeveel lucht er moet worden aan- en/of afgevoerd. Door de aan- en afvoer van een minimale luchthoeveelheid wordt er geen energie verspild aan het verwarmen van overtollige lucht. Bovendien hoeft de ventilator minder lucht te verplaatsen, waardoor nog meer energie wordt bespaard.

Download hier de factsheet Machanische ventilatie

Balansventilatie: Ventileren met voorverwarmde lucht

Bij balansventilatie wordt evenveel lucht aan- als afgevoerd. Gebalanceerde ventilatie met warmteterugwinning bespaart energie, omdat de schone buitenlucht voorverwarmd wordt door de afgevoerde warme binnenlucht. Het systeem is alleen toepasbaar bij een grote verbouwing of nieuwbouw.

balansventilatie

Download hier de factsheet Balansventilatie

Ventilatiewarmtepomp

Ventilatielucht is een gratis warmtebron die het hele jaar door beschikbaar is. Een ventilatiewarmtepomp zorgt voor de ventilatie én gebruikt de afgevoerde ventilatielucht als duurzame warmtebron voor verwarming en warm tapwater. De warmtepomp werkt in combinatie met een combiketel voor naverwarming tijdens pieken. Een effectief hybride systeem dat tot 30% energie bespaart. Voor woningen met mechanische afvoer van ventilatielucht is dit een kostenefficiënte duurzame oplossing.