Gevelisolatie meer info

Gevelisolatie algemeen

Factsheet_gevelisolatie_algemeen

Spouwmuurisolatie

IMG_20141230_150816_0Spouwmuurisolatie is alleen mogelijk bij gevels met een spouw. Vanaf de jaren 30 werden woningen gebouwd met een luchtspouw in de gevel. Pas na de energiecrisis in de jaren 70 werd hier isolatie in verwerkt. Heeft u een woning tussen 1930 en 1970 dan is deze misschien geschikt voor het na-isolatie met spouwmuurisolatie.

Spouwmuurisolatie moet worden aangebracht door een gespecialiseerd bedrijf. Deze vult de spouwruimte door bijvoorbeeld piepschuimbolletjes of glaswolvlokken in te blazen.

Spouwmuur isolatie is de voordeligste methode voor gevelisolatie, maar levert wel de minste energiebesparing op. Dit komt omdat er maar een maximale dikte van 4 – 6 cm toepasbaar is. Binnengevelisolatie is voor de doe-‘t-zelver de meest rendabele oplossing. Het grootste voordeel van deze variant is dat er zonder problemen een Rc waarde van 5 kan worden behaald en hierdoor de meeste energiebesparing kan worden bereikt. Buitengevelisolatie levert de hoogste besparing op en is bouwfysisch de beste methode, maar ook de meest kostbare en ingrijpende oplossing. Maar welke methode er ook wordt toegepast, gevelisolatie verdient zich altijd terug en is sterk aan te bevelen.

Factsheet_gevelisolatie_spouw

Binnengevelisolatie

WallinoneIsoleren vanaf de binnenzijde kan bijvoorbeeld gedaan worden door het plaatsen van een voorzetwand. Een voorzetwand is een houten of metalen raamwerk met daartussen isolatiemateriaal. Hier overheen komt een dampremmende folie om schimmelproblemen te voorkomen. De afwerking wordt meestal gedaan met gipsplaten. Deze methode is goed zelf te doen en daarom het meest gangbaar voor een doe-‘t-zelver goed zelf te doen. Het grote voordeel van het plaatsen van een binnengevelisolatie is de mogelijkheid om een goede isolatiewaarde te bereiken. Bij een dikte van 10cm is al een isolatiewaarde van 3,5 m2.K/W mogelijk.

Bij de uitvoering zijn er uiteraard ook een aantal aandachtspunten. Bij uitvoering moet gelet worden op het voorkomen van zogenaamde koudebruggen. Dit zijn slecht geisoleerde plekken waar schimmel- en vochtproblemen kunnen ontstaan. U kunt dit vorkomen door isolatiemateriaal en de dampremmende folie goed en gesloten aan te sluiten aan bestaande bouwdelen zoals vloer en binnenwanden.

Schimmel- en vochtproblemen kunnen ook worden voorkomen met een zogenaamde damp-open constructie. Deze bestaat meestal uit een harde isolatieplaat met een damp-open stucafwerking. Door toepassing van een hardgeperste houtwol platen met leemstuc als afwerking, ontstaat er een gezonden en damp-open constructie. Deze twee materialen zijn daarnaast in staat om het vocht in de binnenlucht van een woning te reguleren. Hiermee wordt er een hogere luchtkwaliteit bereikt en meer wooncomfort.

Factsheet_gevelisolatie_binnen

Buitengevelisolatie
20141223_152129Buitengevelisolatie levert het hoogste rendement, maar is ook de kostbaarste methode. Daarnaast is buitengevelisolatie bij renovatieprojecten alleen beperkt toepasbaar omdat het bestaande gevelbeeld wordt veranderd.

In binnenstedelijke situaties en bij gemetselde gevels is dit in de meeste situaties niet toegestaan. Voor achtergevels gelden daar in tegen minder strenge regels dan voor de straatgevels, c.q. beeldbepalende gevels.
Bij het isoleren van buitenaf wordt een isolatiemateriaal tegen de bestaande gevel bevestigd en afgewerkt met een waterdicht materiaal. Hiervoor wordt meestal stucwerk gebruikt. Maar ook plaatmateriaal en steenstrips zijn mogelijk.

De werkzaamheden kunnen alleen door een gespecialiseerd bedrijf worden uitgevoerd.

Factsheet_buitengevelisolatie

Let op! isoleren betekent ook goed ventileren 

Bij het na isoleren van woningen worden naden en kieren meestal ook goed gedicht. Hiermee wordt energieverlies voorkomen, maar ook de natuurlijke toe- en afvoer van lucht onmogelijk gemaakt. Doordat de ventilatie afneemt, gaat de luchtkwaliteit in de woning omlaag. Het is daarom belangrijker om bij na isolatie ook op ventilatie oplossingen te letten. Dit kan gebeuren via ventilatierooster, klepramen of andere ventilatieopeningen. Meer informatie hierover kunt u vinden onder ventilatie.