Leiding over Noord

Leiding over Noord- SchiedamEneco is gestart met het project ‘Leiding over Noord’, de aanleg van een duurzaam warmtetransportnet vanaf Rozenburg door Vlaardingen en Schiedam naar Rotterdam. Voor het eerst wordt er restwarmte vanuit het Rotterdamse Havengebied onder de Nieuwe Waterweg doorgevoerd en gebruikt voor verwarming van de op de noordoever gelegen woonwijken. Hiermee ontstaat een unieke kans voor de gemeente Schiedam om bestaande en nieuwe woningvoorraad en bedrijventerreinen (nieuw/herstructurering) te voorzien van duurzame warmte.

De nieuwe warmtetransportleiding geeft Schiedam een stevige impuls op het behalen van haar CO2-reductiedoelstelling: in 2040 moet de uitstoot van CO2 binnen de gemeentegrenzen van Schiedam ongeveer 80% minder zijn dan in 1990.

De hoeveelheid warmte die beschikbaar is maakt het mogelijk om de komende jaren in totaal aan 20.000 woningen in Schiedam en Vlaardingen warmte te gaan leveren. Invulling is afhankelijk van de behoefte en vraag van ontwikkelaars, woningcorporaties en bedrijven in de regio. Door de inzet van restwarmte van de afvalenergiecentrale van AVR in Rozenburg is het mogelijk om jaarlijks 95 kiloton CO2-uitstoot te reduceren, per aangesloten woning komt dat neer op zo’n 1.000 kilo per jaar. Een CO2-besparing van ongeveer 60% ten opzichte van het gebruik van gas voor verwarming en warm tapwater.

Opdrachtgever

Eneco i.s.m. Gemeente Schiedam, Vlaardingen & Rotterdam
Ontwikkeling
n.v.t.
Architect
n.b.
Realisatie    
Nijkamp, Dura Vermeer, Siers, Visser & Smit Hanab
Jaar van oplevering
2014 / 2015

 http://projecten.eneco.nl/leiding-over-noord/

Onze duurzame oplossingen:

De standaardversie van de afvoerbox met akoestische demping, zonder klepsturing….

>Bekijk

HUIZEN VAN STRO In het verleden is stro op verschillende…

Duurzame materialen, Energie besparen, Meer wooncomfort
>Bekijk

Groendaken De hoeveelheid natuur en buitenruimte neemt steeds verder af….

>Bekijk

Met SlimFix(XT) Solar introduceert IsoBouw het eerste dakelement dat volledig is…

>Bekijk

Met het Triple Solar®-systeem is het mogelijk een woning op…

>Bekijk

SEDUMDAK 1-2-3 LICHTGEWICHT Het Sedumdak 1-2-3 systeem is met name…

Duurzame materialen
>Bekijk

Nobelwood® is gemaakt van verduurzaamd dennenhout en vormt een waardig…

Duurzame materialen
>Bekijk

Bespaar tot 30% op uw energiekosten met spouwisolatie De hoogrendement…

Energie besparen, Meer wooncomfort
>Bekijk