Leiding over Noord

Leiding over Noord- SchiedamEneco is gestart met het project ‘Leiding over Noord’, de aanleg van een duurzaam warmtetransportnet vanaf Rozenburg door Vlaardingen en Schiedam naar Rotterdam. Voor het eerst wordt er restwarmte vanuit het Rotterdamse Havengebied onder de Nieuwe Waterweg doorgevoerd en gebruikt voor verwarming van de op de noordoever gelegen woonwijken. Hiermee ontstaat een unieke kans voor de gemeente Schiedam om bestaande en nieuwe woningvoorraad en bedrijventerreinen (nieuw/herstructurering) te voorzien van duurzame warmte.

De nieuwe warmtetransportleiding geeft Schiedam een stevige impuls op het behalen van haar CO2-reductiedoelstelling: in 2040 moet de uitstoot van CO2 binnen de gemeentegrenzen van Schiedam ongeveer 80% minder zijn dan in 1990.

De hoeveelheid warmte die beschikbaar is maakt het mogelijk om de komende jaren in totaal aan 20.000 woningen in Schiedam en Vlaardingen warmte te gaan leveren. Invulling is afhankelijk van de behoefte en vraag van ontwikkelaars, woningcorporaties en bedrijven in de regio. Door de inzet van restwarmte van de afvalenergiecentrale van AVR in Rozenburg is het mogelijk om jaarlijks 95 kiloton CO2-uitstoot te reduceren, per aangesloten woning komt dat neer op zo’n 1.000 kilo per jaar. Een CO2-besparing van ongeveer 60% ten opzichte van het gebruik van gas voor verwarming en warm tapwater.

Opdrachtgever

Eneco i.s.m. Gemeente Schiedam, Vlaardingen & Rotterdam
Ontwikkeling
n.v.t.
Architect
n.b.
Realisatie    
Nijkamp, Dura Vermeer, Siers, Visser & Smit Hanab
Jaar van oplevering
2014 / 2015

 http://projecten.eneco.nl/leiding-over-noord/

Onze duurzame oplossingen:

Er zijn zonnepanelen beschikbaar van verschillende kwaliteiten en voor elk…

>Bekijk

De Briza is een klimaattoestel met een dubbele persoonlijkheid: warmte…

Energie besparen, Meer wooncomfort
>Bekijk

Geld lenen via de Duurzaamheidslening van de gemeente Krimpen aan…

>Bekijk

De MasterTop-productfamilie onder het Master Builders Solutions brand van BASF is…

Duurzame materialen
>Bekijk

Voorzetwanden van Faay zijn dé oplossing bij gehorige muren, niet-isolerende…

Duurzaam verbouwen, Energie besparen, Meer wooncomfort
>Bekijk

De innovatieve zonnepanelen van Ritek worden onder de strengste condities…

>Bekijk

Met de Vaillant geoTHERM kunt u op een duurzame manier…

>Bekijk

Er zijn twee Toshiba Estía lucht-water warmtepompsystemen, de 4-serie en…

Nul-op-de-meter, Zelf energie opwekken
>Bekijk