Leiding over Noord

Leiding over Noord- SchiedamEneco is gestart met het project ‘Leiding over Noord’, de aanleg van een duurzaam warmtetransportnet vanaf Rozenburg door Vlaardingen en Schiedam naar Rotterdam. Voor het eerst wordt er restwarmte vanuit het Rotterdamse Havengebied onder de Nieuwe Waterweg doorgevoerd en gebruikt voor verwarming van de op de noordoever gelegen woonwijken. Hiermee ontstaat een unieke kans voor de gemeente Schiedam om bestaande en nieuwe woningvoorraad en bedrijventerreinen (nieuw/herstructurering) te voorzien van duurzame warmte.

De nieuwe warmtetransportleiding geeft Schiedam een stevige impuls op het behalen van haar CO2-reductiedoelstelling: in 2040 moet de uitstoot van CO2 binnen de gemeentegrenzen van Schiedam ongeveer 80% minder zijn dan in 1990.

De hoeveelheid warmte die beschikbaar is maakt het mogelijk om de komende jaren in totaal aan 20.000 woningen in Schiedam en Vlaardingen warmte te gaan leveren. Invulling is afhankelijk van de behoefte en vraag van ontwikkelaars, woningcorporaties en bedrijven in de regio. Door de inzet van restwarmte van de afvalenergiecentrale van AVR in Rozenburg is het mogelijk om jaarlijks 95 kiloton CO2-uitstoot te reduceren, per aangesloten woning komt dat neer op zo’n 1.000 kilo per jaar. Een CO2-besparing van ongeveer 60% ten opzichte van het gebruik van gas voor verwarming en warm tapwater.

Opdrachtgever

Eneco i.s.m. Gemeente Schiedam, Vlaardingen & Rotterdam
Ontwikkeling
n.v.t.
Architect
n.b.
Realisatie    
Nijkamp, Dura Vermeer, Siers, Visser & Smit Hanab
Jaar van oplevering
2014 / 2015

 http://projecten.eneco.nl/leiding-over-noord/

Onze duurzame oplossingen:

Recystel is een Nederlandse fabrikant van duurzame, isolerende en volledig…

>Bekijk

Het basis principe van een vacuüm systeem is om d.m.v….

Waterbesparing
>Bekijk

Het Solatube® systeem vangt het buitenlicht op met een koepel…

Meer wooncomfort
>Bekijk

De TitanoSmart Pro is dé all-in-one unit met (geïntegreerde) boiler…

>Bekijk

Gutex biedt veelzijdige oplossingen voor modern en duurzaam bouwen met natuurlijke…

>Bekijk

Puimsteen wordt al heel lang gebruikt als bouwmateriaal. Deze van…

>Bekijk

Op de website van de Energiesubsidiewijzer vindt u het complete…

Energie besparen
>Bekijk

Veilige rookgasafvoer voor uw bewoners! Helaas overlijden er jaarlijks mensen…

>Bekijk