fbpx

Waterbergingsoplossingen van Dakwater

Dakwater heeft een systeem ontwikkeld voor waterberging en -zuivering op daken.

De basis is een gegarandeerd waterdichte afwerking van het dak. Daarop worden de drainage en een waterbuffersysteem aangebracht. Zo kan hemelwater ter plekke gezuiverd, geborgen en benut worden. Daarmee is het dak overigens nog niet af, want ook de vormgeving verdient aandacht. Een speeldak, daktuin of parkeerdek: alle functionele daken met groen en bestrating zijn mogelijk.

Toepassingsgebieden

Het Dakwatersysteem kan zeer breed worden toegepast. Vanzelfsprekend is de draagkracht van de constructie bepalend voor de mogelijkheden in opbouw en gebruik. We onderscheiden vier toepassingsgebieden:

waterberging en –afvoer op terrasdaken;
waterberging en –afvoer in daktuinen;
waterberging en –afvoer op parkeerdaken voor personen voertuigen en licht vrachtverkeer (verkeersklasse 30);
waterberging en –afvoer op (parkeer)daken voor zwaar vrachtverkeer.

Noodzaak hemelwater bergen

Het bergen van hemelwater gebeurde tot voor kort in vijvers en sloten. Een deel kwam daarbij zelfs in het vuilwater riool terecht. De laatste jaren blijkt dit echter niet afdoende. Niet alleen vanwege extreme regenval, maar ook door de sterke verstedelijking. Nieuwe methoden voor waterberging zijn noodzakelijk. Dit wordt gelukkig ook vanuit de overheid onderkend. Elk bestemmings- of bouwplan bevat een zogenaamde watertoets; partijen zoals gemeente en waterschap spreken af op welke wijze het water wordt opgevangen, gebufferd en afgevoerd.


20141223_150050

 

Vergelijkbare oplossingen

GreenSand is een initiatief van The Olivine Group, die is…

Duurzame materialen
>Bekijk

TwinWood® is een samengestelde damwand. De slimme combinatie van naaldhout…

Duurzame materialen
>Bekijk

  Met Neowood terrasplanken beschikt u over een duurzaam product…

Duurzame materialen
>Bekijk

Nobelwood® is gemaakt van verduurzaamd dennenhout en vormt een waardig…

Duurzame materialen
>Bekijk

Accoya® wordt gemaakt van hout uit duurzaam beheerde bossen. Hout…

Duurzame materialen
>Bekijk

SEDUMDAK 1-2-3 LICHTGEWICHT Het Sedumdak 1-2-3 systeem is met name…

Duurzame materialen
>Bekijk

Roval Aluminium is een specialist in aluminium bouwproducten voor daken…

>Bekijk

De Modula is een grootformaat modulaire keramische dakpan en heeft…

Duurzame materialen
>Bekijk

Groendaken De hoeveelheid natuur en buitenruimte neemt steeds verder af….

>Bekijk

De Greenpad: een unieke combinatie van duurzaam groen en energieopwekking…

>Bekijk

Natura Daken + verzorgt de aanleg van duurzame dakconcepten en…

>Bekijk
Hulp nodig bij je keuze?
Vrijblijvend advies aanvragen