Afgerond: Merelwijk – Water in kruipruimte

Wateroverlast in de kruipruimte

N.a.v. de bewonersavond op 11 februari 2016 heeft de WoonWijzerWinkel i.s.m. de Schotgroep een onderzoek gedaan om het probleem van water in de kuipruimte in de wijk in kaart te brengen.

Hiervoor zijn de volgende acties in gang gezet:
  • Evaluatie van het probleem d.m.v. een enquête op de websites van de twee betrokken VvH’s.
  • Opname van een aantal woningen in de wijk.
  • Extra aandacht gedurende de energiescans in de wijk.

Concluderend kunnen we vaststellen dat bij alle woningen met grondwateroverlast in de kruipruimte de volgende overeenkomende omstandigheden en bouwkundige gebreken zijn vastgesteld:

  • De kruipruimte is verzakt of ernstig verzakt.
  • De kruipruimte is nooit of niet opgehoogd in de laatste 15 jaren.
  • De oppervlakte van het grondwater bevind zich op ongeveer 60 – 70 cm t.o.v. de onderkant van de begane grondvloer.
  • De bodem van de kruipruimte bevindt zich lager dan de oppervlakte van het grondwater.
  • De funderingsbalken liggen vrij.
  • De ruimte onder de funderingsbalken is meestal meer dan 15 cm.
  • De kruipruimte van de woning is onvoldoende geventileerd.

De grootste oorzaak van de grondwaterlast in de kruipruimte is het inklinken van de bodem.

Aanpak verzakking door ophoging
De geconstateerde verzakkingen zijn ontstaan door geen of weinig onderhoud in de laatste jaren.

Het is aan te bevelen om de verzakking van de grond z.s.m. op te lossen en kalkkorrels aan te brengen tot 50 cm van de onderkant van de bestaande begane grondvloer. Hierdoor zal het grondwater niet meer aan het oppervlakte staan waardoor er een reductie van de verdamping wordt gerealiseerd. Een lage verdamping resulteert in een drogere kruipruimte. Een droge kruipruimte verlengt de levensduur van de betonnen vloer.
Na het ophogen met kalkkorrels zal het probleem verholpen zijn en de verzakking zal in de komende jaren beperkt zijn. Vergelijkbare situaties en ervaringen laten zien dat de verzakking maximaal 1 tot 2 cm per jaar zullen zijn.

meer informatie over het onderzoek:

20160408_Adviesrapport Wateroverlast Kruipruimte.pdf