Afgerond: Woningverbetering Vlaardingen Ambacht

Het Bewonersplatform Oud-Ambacht en het Vlaardings Energie Collectief is i.s.m. gemeente Vlaardingen en ons (WoonWijzerWinkel) het project ‘Oud-Ambacht Toekomst Gericht’ gestart. Uit de enquête die recentelijk gehouden is onder bewoners van de wijk Oud-Ambacht, is gebleken dat u graag geïnformeerd wordt over het veiliger, duurzamer en levensloopbestendiger maken van de eigen woning.

Op woensdag 27 september was hierover een drukbezochte bewonersbijeenkomst georganiseerd in het Lentiz Groen van Prinstererlyceum.

 

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u tijdens kantoortijden altijd even persoonlijk contact opnemen via (010) 747 01 47

 

         

Aanbiedingen

In samenwerking met hun geselecteerde partners heeft de WoonWijzerWinkel een aantal aantrekkelijke aanbiedingen verzameld. Met deze aanbiedingen kunt u heel eenvoudig stappen zetten in de verduurzaming van uw woning. Bekijk hier de brochure.