15 juni: Informatieavond financiering energiemaatregelen

Op donderdagavond 15 juni houdt de gemeente Barendrecht met de Rabobank RMIJ en WoonWijzerWinkel  van 19:30 tot 21:00 uur in het gemeentehuis een voorlichtingsavond over financieringsmogelijkheden voor energiemaatregelen.

Veel bewoners willen graag zonnepanelen op hun dak. Of hun huis isoleren om hun energierekening omlaag te krijgen. Omdat dit al gauw een flinke investering vraagt wordt het vaak op de lange baan geschoven. Er zijn immers zoveel andere zaken waar je je geld voor kunt gebruiken. Maar de rente is heel laag, dus lenen zou een mooie optie kunnen zijn.

Duurzaamheidslening

De afgelopen jaren heeft gemeente Barendrecht een ‘duurzaamheidslening’ ingesteld, Daarmee maken we het voor onze inwoners zo laagdrempelig mogelijk om tot maatregelen over te gaan. Nu dit inmiddels goed op gang is gekomen en de rente heel laag is, is het college van mening dat het lenen van geld voor energiemaatregelen een taak is van de banken en niet meer van de gemeente.

Maatwerk

Om bewoners te blijven stimuleren om energiemaatregelen te treffen, houden we op donderdagavond 15 juni een voorlichtingsavond over financieringsmogelijkheden. Per huishouden kan dit, door onder andere de fiscale context,  behoorlijk  verschillend zijn. Daarom is maatwerk nodig. Soms is het benutten van eigen geld toch beter dan lenen, maar ook een verruiming van de hypotheek kan worden overwogen voordat gebruik wordt gemaakt van de nationale Energiebespaarlening. Wij hebben de Rabobank RMIJ bereid gevonden om hierover vrijblijvend voorlichting te geven. De informatieavond is van 19.30 tot 21.00 uur in het gemeentehuis. U kunt zich aanmelden via duurzaam@barendrecht.nl.