Subsidie duurzaam wonen

Subsidie voor duurzame maatregelen in woningen

De gemeente Leidschendam-Voorburg  geeft in 2018 opnieuw subsidie  voor duurzame maatregelen aan woningen. Particuliere woningeigenaren kunnen met gemeentesubsidie hun vloer, wanden of dak laten isoleren of een groen dak en  zonnepanelen laten installeren. Nieuw is de optie om met subsidie een thuisaccu (voor het bewaren van zelf opgewekte stroom), een elektrisch inductiefornuis, infraroodpanelen of vloerverwarming aan te schaffen. Met deze uitbreiding wil de gemeente de overgang naar aardgasvrij wonen stimuleren. De subsidiepot voor 2018 bedraagt in totaal
€ 200.000.

Burenbonus en groene daken

Enkele voorwaarden zijn veranderd ten opzichte van 2017.  In 2018 kan iedereen die samen met andere inwoners duurzaamheidsmaatregelen uitvoert, een beroep doen op de ‘burenbonus’. Je hoeft dus niet bij elkaar in de straat te wonen.  Verder  is de maximale subsidie voor verduurzaming van woningen met energielabel D of lager, verhoogd naar € 5.000 (was € 2.500).

Veel mensen blijken een groen dak op hun schuur te leggen, dat vanwege de geringere oppervlakte veelal  minder kost dan € 1.000. Om de aanleg van groene daken verder te stimuleren, is de minimale eigen investering verlaagd van € 1.000 naar € 250.

Minder subsidie zonnepanelen

Afgelopen jaar is het doel van 9.000 m2 extra zonnepanelen (in 2020) behaald, dus dat is heel goed nieuws! Zonne-energie is belangrijk in het proces naar een energieneutrale of energieleverende gemeente. De aanschaf van zonnepanelen leidt er vaak toe dat mensen nog meer energiemaatregelen treffen. Daarom blijft de subsidie voor zonnepanelen in 2018 beschikbaar, maar is deze alleen iets verlaagd.

Bekijk hier de uitgebreide informatie op de gemeentepagina.

296.016C_advertentie_combinatie-006